มูลนิธิโอ.เค ไลฟ์ โดย คุณธนอรรถ ตรีธิติธัญ และ คุณวิณพา รัตนากิตติ์ ประธานมูลนิธิและกรรมการผู้จัดการบริษัท วิณพา จำกัด พร้อมทั้งคณะ ร่วมกับ มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ 

พล.ต. ศักดิ์ดา พลอยไป  ข้าราชการในสำนักพระราชวัง กล่าวรายงานการมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ทางการแพทย์ โดยมีท่านอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มาเป็นประธานมอบ วันที่ 29 ม.ค. 2560

เจ้าภาพผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา (พิธีกงเต๊กรวมญาติ-ไทยทานทิ้งกระจาดแจกทาน) โดยมูลนิธิสนับสนุน เพื่อแจกข่าวสารและน้ำดื่มให้กับหน่วยงานต่างๆ วันที่ 30 ส.ค. 2560

กิจกรรมทางศาสนา (พิธีกงเต๊กรวมญาติ-ไทยทานทิ้งกระจาดแจกทาน) โดยมูลนิธิสนับสนุน แจกข่าวสารและน้ำดื่ม โดยมีหน่วยงานเอกชนและรัฐบาล มาเป็นประธานรับมอบ วันที่ 30 ส.ค. 2560

กิจกรรมทางศาสนา (พิธีกงเต๊กรวมญาติ-ไทยทานทิ้งกระจาดแจกทาน)
โดยมูลนิธิสนับสนุน แจกข่าวสารและน้ำดื่ม ให้กับโรงเรียนเขตอำเภอสามพราน โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนรับมอบเมื่อ วันที่ 30 ส.ค. 2560