ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม, ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง เป็นประธานรับมอบเครื่องใช้-อุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ ในโครงการมหายานเพื่อการสงเคราะห์จำนวน 44 ชุด พร้อมรถวีลแชร์และไม้เท้า 3 ขา

ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีเจ้าหน้าที่ รพสต. เป็นผู้มอบให้กับประชาชนในพื้นที่