มูลนิธิฯ โดยโครงการมหายานสงเคราะห์ จึงได้ฝากมอบสิ่งของครุภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้กับประชาชนที่ทุกข์ยากไร้ ได้รับสิ่งของเพื่อต่อเติมชีวิตให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น โดยองสรภาณอนัมพจน์ ดร. ประธานมูลนิธิฯ

ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิมอบสิ่งของดังกล่าว โดยมี .ต.ท. ฉลารด ชาญปรีชา รอง.สวป.สภ.สามพราน และ ร.ต.ท.ไชยะพจน์ โคตรสำราญ รอง.สวป.สภ.สามพราน มาเป็นผู้รับมอบสิ่งของครุภัณฑ์ดังกล่าว