ท่านสุพจน์ ยศห์สิงคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐฒมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดนัดพุทธเกษตรอินทรีย์ ในโครงการแสงสว่างสู่ชนบท โดยมูลนิธิร่วมกับองค์กรเครือข่าย 10 หน่วยงาน (MOU)  วันที่ 1-12 ก.ค. 2560 พร้อมเยี่ยมชมตลาดนัด