กิจกรรมทางศาสนา (พิธีกงเต๊กรวมญาติ-ไทยทานทิ้งกระจาดแจกทาน)
โดยมูลนิธิสนับสนุน แจกข่าวสารและน้ำดื่ม ให้กับโรงเรียนเขตอำเภอสามพราน โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนรับมอบเมื่อ วันที่ 30 ส.ค. 2560