เจ้าภาพผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา (พิธีกงเต๊กรวมญาติ-ไทยทานทิ้งกระจาดแจกทาน) โดยมูลนิธิสนับสนุน เพื่อแจกข่าวสารและน้ำดื่มให้กับหน่วยงานต่างๆ วันที่ 30 ส.ค. 2560