กิจกรรมทางศาสนา (พิธีกงเต๊กรวมญาติ-ไทยทานทิ้งกระจาดแจกทาน) โดยมูลนิธิสนับสนุน แจกข่าวสารและน้ำดื่ม โดยมีหน่วยงานเอกชนและรัฐบาล มาเป็นประธานรับมอบ วันที่ 30 ส.ค. 2560