พล.ต. ศักดิ์ดา พลอยไป  ข้าราชการในสำนักพระราชวัง กล่าวรายงานการมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ทางการแพทย์ โดยมีท่านอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มาเป็นประธานมอบ วันที่ 29 ม.ค. 2560