มูลนิธิฯ โดยโครงการมหายานสงเคราะห์ จึงได้ฝากมอบสิ่งของครุภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้กับประชาชนที่ทุกข์ยากไร้ ได้รับสิ่งของเพื่อต่อเติมชีวิตให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น โดยองสรภาณอนัมพจน์ ดร. ประธานมูลนิธิฯ

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม, ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง เป็นประธานรับมอบเครื่องใช้-อุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ ในโครงการมหายานเพื่อการสงเคราะห์จำนวน 44 ชุด พร้อมรถวีลแชร์และไม้เท้า 3 ขา

โครงการมหายานเพื่อการสงเคราะห์   ได้มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ พร้อมกับทุน เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งกองทุนเพื่อผู้สูงอายุ เกษตรกรผู้ยากไร้ จำนวนทุนละ ไม่เกิน 20,000 บาทหรือ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม

ประธานมูลนิธิกล่าวเปิดงานอบรมธรรมะภาคภาษาอังกฤษโดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมร่วมกับมูลนิธิให้เด็กนักเรียนระดับชั้น ป.5-6 กลุ่มโรงเรียนแม่น้ำน้ำท่าจีน ฝึกอบรมศีล สมาธิ ปัญญา ตามแบบพระพุทธศาสนา

โครงการมหายานเพื่อการสงเคราะห์   ได้มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ พร้อมกับทุน เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งกองทุนเพื่อผู้สูงอายุ เกษตรกรผู้ยากไร้ จำนวนทุนละ ไม่เกิน 20,000 บาทหรือ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม